Thực hiện chuyên đề: " Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường MN” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện kế hoạch năm học 2016 -2017 của trường MNTH Ánh Dương. Ngày 28/3/2017 trường MN Ánh Dương tổ chức hội thi “ HỘI KHỎE MĂNG NON” cấp trường. Hội thi được tổ chức tưng bừng với sự tham gia của hơn 600 học sinh ở 15 lớp thuộc 3 khối MG bé...